İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Uluslararası Sözleşmeler

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERMİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI STATÜSÜ

ILO-2 NO'LU İŞSİZLİK HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-11 NO'LU TARIM İŞÇİLERİNİN DERNEK KURMA VE BİRLEŞME HAKLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

ILO-14 NO'LU SINAİ MÜESSELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 

ILO-15 NO'LU TRİMCİ VE ATEŞCİ SIFATIYLA GEMİLERDE İŞE ALINACAKLARIN ASGARİ YAŞININ TESBİTİNE DAİR SÖZLEŞME

ILO-26 NO'LU ASGARİ ÜCRET TESBİT USULLERİ İHDASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-29 NO'LU CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-34 NO'LU ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-42 NO'LU MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-45 NO'LU HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-53 NO'LU TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-55 NO'LU GEMİADAMLARININ HASTALANMASI, YARALANMASI YA DA ÖLÜMÜ HALİNDE ARMATÖRÜN SORUMLULUĞUNA İLİSKİN 55 SAYILI SÖZLEŞME

ILO-58 NO'LU DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ HADDİNİN TESPİTİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-59 NO'LU SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME

ILO-68 NO'LU GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİSKİN SÖZLEŞME

ILO-69 NO'LU GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN SÖZLEŞME

ILO-73 NO'LU GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-77 NO'LU ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN İŞE ELVERİŞLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-80 NO'LU MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL’DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-81 NO'LU SANAYİ VE TİCARETTE İŞ TEFTİŞİ HAKKINDAKİ MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

ILO-87 NO'LU SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-88 NO'LU İŞ VE İŞÇİ BULMA SERVİSİ KURULMASI SÖZLEŞMESİ

ILO-92 NO'LU MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-94 NO'LU BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

ILO-95 NO'LU ÜCRETİN KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-96 NO'LU ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ)

ILO-98 NO'LU TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

ILO-99 NO'LU TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBİTİ USULLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-100 NO'LU EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-102 NO'LU SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-105 NO'LU ZORLA ÇALIŞTIRMANIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

ILO-108 NO'LU GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-111 NO'LU AYRIMCILIK (İŞ VE MESLEK) SÖZLEŞMESİ

ILO-115 NO'LU İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-116 NO'LU SONUÇ MADDELERİNİN REVİZYONUNA DAİR SÖZLEŞME

ILO-118 NO'LU VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-119 NO'LU MAKİNALARIN GEREKLİ KORUNMA TERTİBATI İLE TEÇHİZİNE DAİR SÖZLEŞME

ILO-122 NO'LU İSTİHDAM POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

ILO-123 NO'LU YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-127 NO'LU TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN AZAMİ AĞIRLIĞI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-133 NO'LU MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN (İLAVE HÜKÜMLER) SÖZLEŞME

ILO-134 NO'LU İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-135 NO'LU İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK KOLAYLIKLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-138 NO'LU İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-142 NO'LU İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-144 NO'LU ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÜÇLÜ DANIŞMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-146 NO'LU GEMİADAMLARININ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-151 NO'LU KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-152 NO'LU LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-153 NO'LU KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-155 NO'LU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-158 NO'LU HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-159 NO'LU SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO-161 NO'LU İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-164 NO'LU GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-166 NO'LU GEMİADAMLARININ ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO-182 NO'LU KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ