İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İSTANBUL 2 No.lu Şube 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 18.07.2022

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İSTANBUL 2 NO.LU ŞUBE

11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası İstanbul 2 No.lu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 28.08.2022 Pazar günü saat: 10:00'da Kamiloba Mah. İstanbul Cad. No:478/1 Kumburgaz / Büyükçekmece / İSTANBUL adresinde bulunan Hotel Kumburgaz Marin Princess Otel Toplantı Salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 04.09.2022 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM
1)Yoklama
2)Açılış Konuşması
3)Divan Seçimi
4)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)Zorunlu organların seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)
9)Kapanış.


                                                                                                                                                                                                        Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                                                                                                              İstanbul 2 No'lu Şube
                                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu