İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

KONYA 1 No.lu Şube 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

06.06.2022

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

KONYA 1 NO.LU ŞUBE

12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Konya 1 No.lu Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.07.2022 Cuma günü saat: 10:00'da Selçuklu / KONYA adresinde bulunan Bayır Diamond Hotel Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 08.07.2022 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM
1)Yoklama
2)Açılış Konuşması
3)Divan Seçimi
4)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)Zorunlu organların seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)
9)Kapanış.


                                                                                                                                                                                                        Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                                                                                                               Konya 1 No.lu Şube
                                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu