İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Genel Başkanımız Ramazan AĞAR 'Çimento Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve İşçi Hakları' Paneline Katıldı

  • W_IMG-0932.jpg
  • W_IMG-0933.jpg
             

Genel Başkanımız Ramazan AĞAR BWI ile Ortaklaşa Gerçekleştirilen 'Çimento Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve İşçi Hakları' Başlıklı Panelin Açışını Yaptı.


Aynı zamanda İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Genel Başkanımız Ramazan Ağar 26 Mayıs 2022, Perşembe günü Ankara’da düzenlenen “Çimento Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve İşçi Hakları” başlıklı panelin açışını yaptı. ÇİMSE-İŞ ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe BWI Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri yanı sıra Fransa, Belçika ve Lübnan’dan sendika temsilcileri ile BWI uzmanları iştirak ettiler. Toplantıda ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİŞ) Genel Sekreteri, Toprak İşveren Sendikası Genel Sekreteri de birer konuşma yaptılar. Genel Başkanımız Ağar konuşmasında şu sözlerine yer verdi:

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Bakanlık ve Temsilcileri,

Kıymetli Meslektaşlarım,

Değerli Katılımcılar,

Sizleri, şahsım ve Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası YOL-İŞ adına saygıyla selamlıyorum.

Ulusal ve küresel düzeyde, çimento sektörüne ilişkin eğilimleri ele alacağımız toplantımıza hoş geldiniz.

Değerli Meslektaşlarım,

Küresel raporlara göre çimento, sudan sonra sanayide en çok kullanılan ikinci girdi üründür. Çimento endüstrisinin istihdam ve büyüme üzerindeki olağanüstü etkisi de bunun sonuçlarından birisidir. Öyle ki, kamusal ve sosyal alanda kısıtlamalarla geçen salgın dönemi dahi çimento endüstrisi üzerinde diğer sektörlere eş bir etki yaratmamıştır.

Dahası, nüfus, ekonomik büyüme ve kentleşme nedeniyle çimento talebinin hızla artması, sektörün pandemiden güçlenerek çıkacağı beklentilerini gerçeğe dönüştürmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Büyüyen çimento sektörü, sektöre ilişkin beklentileri de büyütmektedir. Şirketlerin sürdürülebilir uygulamalara yönelmesi, çevresel ve sosyal standartlarını iyileştirmesi gerekmektedir. Nitekim, karbon emisyonunu azaltmaya odaklanan şirketler ve üreticiler, müşteriler tarafından daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. İklim değişikliğine karşı mücadele hedefleri de, çimento sektörü ve dolayısıyla şirketler üzerinde çevreci bir dönüşüme başlamaları hususunda baskı oluşturmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım,

Yerli ve yabancı üreticileri ile Türkiye çimento sektörü Avrupa’da lider, dünyada ise ilk üç sırada yer alan bir ihracatçı konumuna gelmiştir. Ne var ki, ülkemizdeki mevcut ekonomik görünümün bir sonucu olarak artan girdi ve üretim maliyetleri ile küresel gelişmeler, sektör önünde aşılması gereken güçlükler olarak durmaktadır. Sektör bu güçlükleri aşarken,  çalışanların da adil ücretler, güvenli çalışma koşulları ve kusursuz sendikal haklar ile üretimde kalmaları biz işçi önderleri için hayati önem arz etmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Ne mutlu ki, çimento sektörü gündeminin layıkıyla istişare edilmesine olanak sağlayan ÇİMSE-İŞ ve ÇEİŞ örgütlerimiz var. Onlar, Türkiye’de kurulu en güçlü sosyal diyalogu elbirliğiyle inşa ettiler.

Ne mutlu bize ki, küresel örgütümüz BWI ile Avrupa ve Orta Doğu’dan deneyimli ve kıymetli sendika liderleri bugün aramızda. On yılı aşkın süredir, dünyanın her bir köşesinde işçi haklarının savunulmasında ses getiren başarılarda imzası olan çalışma arkadaşlarım bugün bizlerle birlikteler, hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Saygıdeğer Katılımcılar,

Herkes için daha iyi bir geleceğin inşasında çalışanların da, işverenlerin de münferit vazifeleri var. Ancak, belki de bundan daha önemlisi işçi ve işveren temsilcilerinin bir arada ifa edecekleri müşterek vazifeleridir. Ve bu müşterek vazifelerin, küreselleşen dünyanın bir gereği olarak ulusal sınırların ötesine geçerek, uluslararası düzeyde hayata geçirilmesi elzemdir.

Dost ve kardeş sendikamız ÇİMSE-İŞ ev sahipliğinde yapılan bu toplantımız her iki şartı da ziyadesiyle taşımaktadır. Bu itibarla, BWI’ye Türkiye’den üye sendikalar adına ülkemiz dışından gelen dostlarıma, BWI Avrupa Başkan Vekili olarak ise başta Bakanlık ve ÇEİŞ temsilcileri olmak üzere Türkiye’den katılımcılara hoş geldiniz diyor.

İlk olma niteliğini taşıyan toplantımızın, sizlerin değerli katkıları ile başta ÇİMSE-İŞ’imiz olmak üzere tüm dünya işçileri için verimli sonuçlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.