İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ANKARA 3 No.lu Şube 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 07.03.2022

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ANKARA 3 NO.LU ŞUBE

12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Ankara 3 No.lu Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2022 tarihinde saat: 10:00’da Meyra Palace, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:55 Çankaya / ANKARA adresindeki toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacak ve saat 16:00'da oy kullanma işlemi sona erecektir.

Olağan Genel Kurulumuzun 31 Mart 2022 tarihli toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM
1)Yoklama
2)Açılış Konuşması
3)Divan Seçimi
4)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)Zorunlu organların seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)
9)Kapanış.


                                                                                                                                                                                                        Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                                                                                                              Ankara 3 No.lu Şube
                                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu