İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

BURSA 1 No.lu Şube 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 11.02.2022

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

BURSA 1 NO.LU ŞUBE

12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Bursa 1 No.lu Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 13.03.2022 Pazar günü saat: 10:00’da Görükle Mah. Üniversite 1 Cad. No:914 Nilüfer / BURSA adresinde bulunan Euro Park Hotel Kırmastı Toplantı Salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 27.03.2022 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM
1)Yoklama
2)Açılış Konuşması
3)Divan Seçimi
4)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)Zorunlu organların seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)
9)Kapanış.


                                                                                                                                                                                                        Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                                                                                                                Bursa 1 No'lu Şube
                                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu