İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ATA'MIZI ÖZLEMLE, ŞÜKRANLA ANIYORUZ...

10_Kasım_SB.jpg

 

ATA’MIZI ÖZLEMLE, ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında özlemle, saygıyla, hasretle ve şükranla anıyoruz.

Bugün, bağımsız bir ulus olarak yaşamamızı Mustafa Kemal ATATÜRK'e ve O'nun dava arkadaşlarına borçluyuz.

"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" diyen ATATÜRK;

Emperyalist devletlerce dört bir yandan kuşatılmış, işgal edilmiş olan ülkemizi işgalden, paylaşımdan kurtarmış; çağdaş, modern, ileri bir yaşayış biçiminin de temellerini atmıştır.

O'nun aydınlattığı yolda yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Yüreğimizdeki ATATÜRK sevgisi hiç bir zaman bitmeyecek, yolumuzu aydınlatan meşale asla sönmeyecektir.

Kalbimizdeki ATATÜRK sevdası asla bitmeyecek, daha da artarak devam edecektir. Büyük önder Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız, unutturmadık, unutturmayacağız.

ATA'mızı ve dava arkadaşlarını özlemle, saygıyla, hasretle ve şükranla anarken, 20 Ekim 1927'de yazdığı GENÇLİĞE HİTABE'sini bir kez daha hatırlatıyoruz.Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


 

                                                  Mustafa Kemal Atatürk
                                                  20 Ekim 1927