İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Şanlıurfa 1 Nolu Şube 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 21.06.2021

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ŞANLIURFA 1 NOLU ŞUBE

8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Şanlıurfa 1 Nolu Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 10.07.2021 Cumartesi günü saat:10:00’da İmam Bakır Mah. Veteriner Cad. No:18/D Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan GAPTEM konferans salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 17.07.2021Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM
1)Yoklama
2)Açılış Konuşması
3)Divan Seçimi
4)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)Kapanış.

                                                                                                                                                                                                        Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                                                                                                            Şanlıurfa 1 No'lu Şube
                                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu