İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve İSTİSMARA SON!

 

BWI - 25 Kasım.jpgPSI - 25 Kasım.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve İSTİSMARA SON!

 

Geçmişten bugüne varolan eviçi şiddet, taciz ve istismar Pandemi ve karantina koşullarında daha da artıyor. Yıl henüz tamamlanmamışken, kadın cinayetleri sayısı, önceki yılları geride bırakmış durumda. İşyerlerinde de durum farklı değil. Ayrımcılık, emek sömürüsü ve mobbing gibi mevcut sorunların, içerisinde bulunduğumuz koşullarda kötüleştiğine ilişkin çok sayıda rapora şimdiden ulaşmak mümkün.

 

Pandemi nedeniyle; kadın istihdamının ve ücretlerinin azaldığı, kadınların sağlık ve güvenliği açısından çoğu işyerinin çalışılamaz hale geldiği, başta genç, göçmen ve engelli kadınların da dahil olduğu en savunmasız gruplar olmak üzere, tüm kadınlar için kamu hizmetlerine ve desteklere erişimin güçleştiği herkesçe kabul edilen bir gerçek.

 

Unutulmamalıdır ki; kadına yönelik şiddet, taciz ve istismara karşı mücadele, yalnızca kadınların mücadelesi değil, sendikal mücadelenin bir parçasıdır. 190 No’lu ILO Sözleşmesi ve bu sözleşmeye eşlik eden 206 No’lu Tavsiye Kararı ise şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik bu mücadele için açık bir yol haritasıdır.

 

Kadın işçilerin örgütlenmesi, sendikal hareketin güçlenmesini sağlayacak koşulların başında gelmektedir. Siz de 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde harekete geçin.  Uluslararası örgütlerimiz İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) ve Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) tarafından yürütülen kampanyalara katılın:

 

BWI “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizim” @BWIGlobalUnion

PSI “Şiddet ve Tacizden Uzak Çalışma Yaşamı İçin” @PSIGlobalUnion