İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 18.01.2019

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
( Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası )
11. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde Beştepeler Mahallesi Yaşam Cad. 1. Sokak No: 7/B Söğütözü / Ankara adresinde bulunan Anadolu Hotels Downtown Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

Genel Kurulumuzun ilk günkü toplantısı 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat:10.00’da başlayacak olup, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde aynı gündem, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1-YOKLAMA VE AÇILIŞ
2-GENEL BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI
3-DİVAN SEÇİMİ
4-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
5-DİVAN BAŞKANLIĞINCA YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE ÜST KURUL DELEGE ADAYLIK BAŞVURULARININ ALINMASI,
6-KOMİSYONLARIN SEÇİMİ :       
     
a) Tüzük Tadili ve Kararlar Komisyonu,
     
b) Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu,
7-KONUKLARIN TAKDİMİ VE KONUŞMALARI, 
8- KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,
9-  ÇALIŞMA RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
10-GENEL YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURULA SUNDUĞU KARAR TASLAKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,
11- KURULLARIN AKLANMASI, (İBRA)
12- KURULLARIN SEÇİMİ,
     a) Yönetim Kurulu     (Asil ve yedek)
     b) Denetleme Kurulu (Asil ve yedek )
     c) Disiplin Kurulu     (Asil ve yedek )
     d) Üst Kurul Delegeleri
13- KAPANIŞ.
İlan olunur.
                                                                                                                                                                                                                        T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                                          
YÖNETİM KURULU