İzmir 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 17.05.2018

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İZMİR 1 NO'LU ŞUBE

11. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

         
Türkiye Yol-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 10.06.2018 Pazar Günü saat 10.00’da Şair Eşref Bulvarı 1371 Sk. No:7 Çankaya / İZMİR adresinde bulunan Kaya Prestige Oteli Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 17.06.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

 

 

GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                     İZMİR 1 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU