KAMUDA İKRAMİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI (2017)

KAMUDA İKRAMİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI

6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan kanunun 1. maddesine göre 2017 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 30.01.2017, diğer yarısının 23.06.2017 tarihinde ödenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve Resmi Gazetenin 19.01.2017 tarih ve 29953 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.