İstanbul 1 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 25.11.2014

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İSTANBUL 1 NO'LU ŞUBE

10. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası İstanbul 1 No’lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 27.12.2014 tarihinde Saat 10.00’da Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No: 43 Kartal / İSTANBUL adresinde bulunan Titanic Hoteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuzun 27.12.2014 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 03.01.2015 günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU