Kastamonu 2 No'lu Şube 9. Olağan Genel Kurul İlanı

 

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

KASTAMONU 2 NO'LU ŞUBE

9. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Kastamonu 2 No’lu Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu 22.06.2014 tarihlerinde Saat 09.00’da Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuzun 22.06.2014 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29.06.2014 günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                              KASTAMONU 2 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU