İzmir 2 No'lu Şube 9. Olağan Genel Kurul İlanı

 

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İZMİR 2  NO'LU ŞUBE

9. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası İzmir 2 No’lu Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu 08.06.2014 tarihlerinde Saat 10.00’da Kaya Prestij Oteli Şair Eşref Bulvarı 1371 Sokak N0:7 İzmir adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuzun 08.06.2014 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15.06.2014 günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                    İZMİR 2 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU