2014 YILI KIDEM TAZMİNATI

1-Kıdem Tazminatının Tavanı:

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısı (0,076998), taban aylığı katsayısı (1,205274) olarak belirlenmiştir. Buna göre 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında uygulanacak Kıdem Tazimatı Tavanı:

 

                        8000+1500 x 0,076998                   =     731,48

                        8000+1500 x 0,076998 x %200     =  1.462,96

                        1000 x 1,205274                               =  1.205,27

                        500 x 0,076998                                 =      38,50

                                                                               +____________

                                                                                       3.438,21 TL olmuştur.

2-Harcırah ve Seyyar Görev Tazminatı:

27 Aralık  2013 tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunun da belirtilen H – Cetveline göre; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesine gereğince ödenen 1 günlük harcırah tutarı günlük ücretleri aylık kadro derecesini:

  • Almakta olduğu aylık ücreti 1-4 derece karşılığı olanlar için 31,00 TL/Gün
  • Almakta olduğu aylık ücreti 5- 15 derece karşılığı olanlar için 30,00 TL/Gün’dür.

Bu itibarla aynı yasanın 49. maddesi gereğince ödenen Seyyar Görev Tazminatı da:

  • 31,00/3=10,33 TL/Gün olarak saptanmıştır.

 
3-Asgari Ücret:

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince

  • 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret

          Brüt : 1.071,00 TL/AY                                           

  • 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret

          Brüt : 1.134,00 TL/AY                                                                               


4-Askerlik borçlanması

  • 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere

          18 ay askerlik borçlanması yapanlar için :   35,70x0,32x540= 6.168,96 TL

          20 ay askerlik borçlanması yapanlar için :   35,70x0,32x600= 6.854,40 TL

 

  • 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere

         18 ay askerlik borçlanması yapanlar için :    37,80x0,32x540= 6.531,84 TL

         20 ay askerlik borçlanması yapanlar için :    37,80x0,32x600= 7.257,60 TL


5-SSK Prime Esas Kazanç:

  • 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere:       

Alt Sınırı:

1.071,00 TL/Ay

1.071,00/ 30=  35,70  TL/Gün

Üst Sınırı:

1.071,00 x 6,5 = 6.961,50 TL/Ay

6.961,50 / 30   =    232,05 TL/Gün

  • 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere

Alt Sınırı:    1.134,00 TL/Ay

1.134,00/ 30=  37,80 TL/Gün

Üst Sınırı:

1.134,00 x 6,5 = 7.371,00 TL/Ay

7.371,00 / 30   =    245,70 TL/Gün


6-Gelir Vergisi Tarifesi:

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri Numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL'ye kadar

% 15

27.000  TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

% 20

97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası

% 27

97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası

% 35


7-Engelli İndirim Tutarları:

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri Numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engelli indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

 

Birinci Derece Sakatlar İçin

800 TL

İkinci Derece Sakatlar İçin

400 TL

Üçüncü Derece Sakatlar İçin

190 TL

 

olarak belirlenmiştir.