Şanlıurfa 1 No'lu Şube 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ŞANLIURFA 1 NOLU ŞUBESİ

6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şubemizin 6.Olağan Genel Kurulu 22 Haziran 2013 tarihlerinde saat  09.00'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Bamyasuyu Mahallesi N0:2 Abidiye Kavşağı Şanlıurfa adresindeki Nevali Hoteli salonunda Saat 09.00 aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

6.Olağan Genel Kurulumuzun 22 Haziran 2013 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 29 Haziran 2013 tarihlerinde aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

           

GÜNDEM

1)     Yoklama

2)     Açılış Konuşması

3)     Divan Seçimi

4)     Saygı Duruşu

5)     Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)     Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)     Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)     Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)     Kapanış.

 İlan olunur.

                                                                                                                                                    Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                      Şanlıurfa 1 No'lu Şube
                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu