Malatya 1 No'lu Şube Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

MALATYA 1 NOLU ŞUBESİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI


Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu 15.06.2013 tarihinde saat 10.00’da Malatya İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda (Vilayet arkası) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurulumuzun 15.06.2013 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 22.06.2013 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. YOKLAMA
  2. AÇIŞ KONUŞMASI
  3. DİVAN SEÇİMİ
  4. SAYGI DURUŞU
  5. YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI ASİL VE YEDEKLERİ İLE ÜST KURUL DELEGE ADAYLARININ TESPİTİ
  6. ZORUNLU ORGANLARIN SEÇİMİ (YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN) KURULLARIN ASİL YEDEKLERİ İLE ÜST KURUL DELEGELERİNİN SEÇİMİ
  7. KAPANIŞ

 İlan olunur.

                                                                                                                                                    Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                       Malatya 1 No'lu Şube
                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu