KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ARACI FİRMALAR VASITASIYLA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN BİLGİSİNE

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

ARACI FİRMALAR VASITASIYLA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN BİLGİSİNE

 

Karayolları Genel Müdürlüğünde aracı firmalar vasıtasıyla çalıştırılan üyelerimizin bu şekilde istihdam edildikleri ilk günden itibaren Genel Müdürlüğün işçisi olduklarının kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespitini takiben Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığından 8761 işçi kadrosu için kullanım izni talep etmiştir.  Bu talebin yanıtlanmamak suretiyle reddedilmesi üzerine Sendikamızca Maliye Bakanlığının kadro kullanma izni vermemesi işleminin iptali için açılan dava Ankara 9. İdare Mahkemesince kabul edilerek, kadro vermeme işlemi iptal edilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrasına göre;

"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez."

Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı Sendikamızca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmiş ve İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 30 gün içinde gereken işlemin yapılması, aksi halde yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağı bildirilmiştir.

Kararın tam metni ekte sunulmaktadır.


1.jpg2.jpg3.jpg