Gizlilik Hakları

Bu site içerisindeki yayın, logo, amblem, grafik, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli-sessiz animasyon ve klipler, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, sistem ve teknik unsurlar ve eser niteliği taşıyan her türlü bilgi, belge ve dokümanların kullanım hakları Türkiye Yol-İş Sendikası’na aittir. 

Bu sitenin kullanımına ilişkin olarak gerek Yol-İş tüzel kişiliğine, gerekse de üyelerin kişiliklerine ilişkin saldırı olması durumunda Medeni Kanun 23 ve 24. madde bağlamında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı gibi, sitenin içeriğine dayalı fikri haklar, eserler ve bunların izinsiz kullanımına ilişkin verilecek cezalar ise  Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’ na göre hüküm bulacaktır. Sitede reklam verilmesine ilişkin olarak yapılan sözleşmeye aykırı davranışlarda ise sözleşmedeki yaptırımlar ve buna bağlı olarak Sözleşme Hukuku uygulama alanı bulacaktır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.