KAMUDA İKRAMİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI (2013)

KAMUDA İKRAMİYE TARİHLERİ AÇIKLANDI

6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan kanunun 1. Maddesine göre 2013 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31 OCAK 2013, diğer yarısı ise 28 HAZİRAN 2013 tarihinde ödenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.