TÜRK-İŞ Araştırması: EKİM 2012 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

 Açlık ve Yoksulluk Sınırı