İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Van 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 03.07.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
VAN 2 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Van 2  No'lu Şubemizin 01.07.2018 tarihinde yapılacak olan 10.Olağan Genel Kurulu Van 1. İş Mahkemesinin 28.06.2018 tarih 2018-276 Esas No'lu kararı ile tedbiren durdurulmuş ve aynı mahkemece 03.07.2018 tarihinde verilen kararla tedbir kararı kaldırılmıştır.
Bu nedenle Van 2 No'lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.07.2018 Perşembe Günü saat 09.00’da Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı N0:67 İpekyolu / Van adresinde bulunan Elite World Hoteli Toplantı Salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26.07.2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 
 

GÜNDEM
1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                              VAN 2 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU