İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Bursa 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 03.07.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
BURSA 1 NO'LU ŞUBE
11. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Bursa 1 No'lu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.07.2018 Pazar Günü saat 10.00’da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü BURSA adresinde bulunan Holiday İnn Hotel Kirmasti Toplantı  salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 06.08.2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

GÜNDEM
1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                             BURSA 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU