İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Kastamonu 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 20.04.2018

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

KASTAMONU 2 NO'LU ŞUBE

10. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye Yol-İş Sendikası Kastamonu 2 No'lu Şubemizin 10.Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere,13.05.2018 Pazar günü saat 09.00’da İnönü Mah. Kastamonu adresinde bulunan Şerifebacı Öğretmenevi Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 20.05.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

 

GÜNDEM

1)      Yoklama

2)      Açılış Konuşması

3)      Divan Seçimi

4)      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)      Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)      Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)      Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)      Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)      Kapanış.

 

İlan olunur

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                              KASTAMONU 2 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU