İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Ankara 3 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 16.04.2018

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ANKARA 3 NO'LU ŞUBE

11. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI


Türkiye Yol-İş Sendikası Ankara 3 No'lu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 06.05.2018 Pazar Günü saat 10.30’da Bayındır Sokak N0:10 Yenişehir / ANKARA adresinde bulunan TÜRK-İŞ Konfederasyonu Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 13.05.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 
 

 

 

 

GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)

9)    Kapanış.

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                 ANKARA 3 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU