İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Samsun 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 16.04.2018

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

SAMSUN 1 NO'LU ŞUBE

11. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI


Türkiye Yol-İş Sendikası Samsun 1 No'lu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 12.05.2018 Cumartesi Günü saat 10.00’da Mimar Sinan Mahallesi, Alparslan Caddesi Atakum / SAMSUN adresinde bulunan TÜRK-İŞ Eğitim Tesisleri Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26.05.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi)

9)    Kapanış.

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                 SAMSUN 1 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU