İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Trabzon 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

27.03.2018

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

TRABZON 2  NO'LU ŞUBE

10. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Trabzon 2 No’lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 14.04.2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da Çarşı Mah. Uzun Sokak N0:84 Ortahisar / Trabzon adresinde bulunan Yol-İş Holiday Oteli toplantı salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 21.04.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                TRABZON 2 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU