İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Erzurum 1 No'lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı

 14.09.2017

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ERZURUM 1 NO'LU ŞUBE

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Erzurum 1 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara 39. İş Mahkemesinin 12.09.2016 tarih ve 2017/1 Esas sayılı kararına uygun olarak, Sendikamız Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarihli 210 sayılı kararına istinaden ve bu kararda tespit edilen aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 30.09.2017 Cumartesi Günü saat 10.00’da Bektaş Mahallesi Palandöken Erzurum adresinde bulunan Palan Oteli toplantı salonunda toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 07.10.2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Zorunlu organlara ( Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ) asil ve yedek adayların tespiti

6)    Zorunlu organların (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları) asil ve yedek üyelerinin seçimi

7)    Kapanış.

İlan olunur

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                     GENEL MERKEZ

                                                                                                                                                                   YÖNETİM KURULU