İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Şanlıurfa 1 No'lu Şube 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ŞANLIURFA 1 NOLU ŞUBE

7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


Türkiye Yol-İş Sendikası Şanlıurfa 1 No'lu Şubemizin 7.Olağan Genel Kurulu, 18 Haziran 2017 tarihinde saat:10.00’da İmam Bakır Mah. Veteriner Cad.N0:18/D Haliliye/Şanlıurfa adresinde bulunan Gaptem Konferans Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Olağan Genel Kurulumuzun 18 Haziran 2017 tarihli toplantısında çoğunluk sağlamadığı taktirde ikinci toplantı 24 Haziran 2017 tarihinde aynı yer aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.    

GÜNDEM

1-Yoklama

2-Açılış Konuşması

3-Divan Seçimi

4-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5-Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6-Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7-Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8-Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9-Kapanış.

 

       

ilan olunur.

22.05.2017

                                                                                                                                                    Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                                      Şanlıurfa 1 No'lu Şube
                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu