İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Trabzon 2 No'lu Şube - AKP İl Başkanlığı Önünde Kitlesel Basın Açıklaması

  • 21 Eylül 2012 tarihinde AKP il Başkanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.
  • 21 Eylül 2012 tarihinde AKP il Başkanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

  • Bazı Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesi, bazı illerde de Büyükşehir Belediyesi kurulması için düzenlenen yasa taslağı;
  • Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan işçiler sendikamıza üye oldular. Mahkemeler ve Yargıtay taşeronlarda çalışan işçilerin, asıl işvereninin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğuna karar verdi. Yargıtay kararının gereği yapılmadığı gibi, yapılan yeni düzenlemelerle 2013 yılında Karayollarının bölgelerde yapacağı tüm işlerin taşeronlara verilmesi çalışmalarını ve niyetini,

Protesto etmek için AKP il Başkanlığı önünde 21 Eylül 2012 tarihinde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Ayrıca İl Başkanlıklarına konuya ilişkin dosya verildi.