İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI

İL ÖZEL İDARELERİ VE ŞİRKETLERİNDE UYGULANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI

YOL-İŞ ve TÜHİS'in ortak olarak düzenlediği "İl Özel İdareleri ve Şirketlerinde Uygulanan Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Sosyal Diyalog Toplantısı" TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Genel Başkanımız Ramazan AĞAR, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve TÜHİS'e bağlı İl Özel İdare Genel Sekreterleri, Sendikamız Uzmanları, TÜHİS Uzmanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sendika yöneticilerinin katılımıyla başlamıştır. 

Toplantının açılışın konuşmalarını TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY gerçekleştirdi.

TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK konuşmasında ağırlıklı olarak 696 sayılı KHK ile İl Özel İdareleri e şirketlerine geçirilen işçilerin sorunları üzerinde durdu. Özellikle bu işçilerin ücret konularında yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Yüksek Hakem Kurulunun bağıtladığı en son Toplu İş Sözleşmesinin sona erdiği tarih olan 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra düzeltilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Bu sorunların giderilmesi için YOL-İŞ Sendikası’nın İl Özel İdare Şirketlerinin işyerlerinde ki işçiler adına Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi talebinde bulunması önemlidir.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Ramazan AĞAR ise konuşmasında; 696 sayılı KHK’nın uygulanması ile ortaya çıkan sorunlar ile İl Özel İdarelerinin öne çıkan sorunları üzerinde durdu. Özellikle 696 sayılı KHK ile geçiş yapan taşeron işçilerin geçiş yaptıkları kurumda yaptıkları işin işkoluna uygun olarak ayrı, bağımsız işyerlerinin tescil edilmiş olmasının farklı uygulamalara ve birden çok sendikanın aynı işyerinde örgütlenmesine yol açması işyeri barışının bozulmasına neden olmuştur. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçişle açılan bağımsız işyerlerinin kapatılarak ilgili işyerinin asıl işkolundan işçilerin bildiriminin yapılması ile bu sorun ortadan kalkacak ve işyerlerinde ki tüm işçilere eşit uygulamaya kavuşacaktır.

İl Özel İdarelerinin köylere yönelik hizmetlerinin aksamaması için içinde bulundukları sorunları üzerinde de durmuştur. Bu sorunların en önde geleni personel yetersizliği olduğunu belirterek bu sorunun giderilmesi için boş olan norm kadroların doldurulmasının büyük önem taşıdığını ifade etmiştir. Bu kadrolarda personel istihdam edilmesi yetkisinin İl Özel İdare Genel Sekreterlerinde olduğunu belirterek bu yetkinin kullanılarak boş kadroların doldurulması, personel ihtiyacını önemli ölçüde gidereceğinin altını çizmiştir.

Bir başka sorununda İl Özel İdareleri Şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı kanun gereği verilmesi gereken ilave ikramiyelerinin ödenmemesinin işçiler arasında yarattığı huzursuzluk olduğunu belirterek en kısa bu haksızlığın giderilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Genel Başkanımız Ramazan AĞAR son olarak İl Özel İdareleri Şirketlerinin TÜHİS’e üye olmalarının da çok önemli olduğunu vurguladı. TÜHİS ile yapılacak grup toplu sözleşmeleri ile tüm İl Özel İdareleri Şirketlerinde çalışan işçilere eşit haklar sağlanmış olacaktır. Bu sayede işverimi de artacaktır.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY yaptığı açılış konuşmasında kamu kurumları taşeronlarının yanında çalışan işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin süreçte yapılan mücadeleyi belirterek bu mücadelenin sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 10 bin taşeron işçisinin kadroya geçirilmesinden başlanarak 900 bin civarında taşeron işçisinin ilgili kurumların kadrolarına geçişlerinin sağlandığını belirtmiştir.

696 sayılı KHK ile beklentilerin tamamının gerçekleşmediğini bu konuda daha yapılması gerekenler olduğunu ifade ederek, sendikalar olarak öncelikli amaçlarından birinin de işyerlerinin korunması olduğunun altını çizmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde söz alan İl Özel İdareleri Genel Sekreterlerinin hepsi İl Özel İdarelerinin bütçelerinde ki gelirlerinin yetersizliği üstünde durmuş bu sorunun giderilmediği takdirde İl Özel İdarelerinin köylere yönelik hizmetlerinin duracağını belirtmişlerdir.

Diğer bir sorun olarak da personel eksikliklerinin tamamlanması gerektiğini ancak bu personelin ücretlerinin genel bütçeden ödenmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Toplantı da tüm kesimler arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına sunulmasına karar verilmiştir. • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI
 • YOL-İŞ - TÜHİS SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI