İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”

Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”


Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur.

Kadına yönelik şiddet ; “Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar veya ızdırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmaktadır.

Kadına şiddetle mücadelede bütün dünyada ve ülkemizde hükümetler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kadın komiteleri, hep birlikte, dayanışma içinde çalışmalı ve bu şiddete son vermelidirler. Gelecekte sağlıklı toplumların oluşabilmesi için acil önlemler alınması gereken çok önemli sorundur.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde T.YOL-İŞ Sendikası olarak “kadına şiddete son” diyoruz.


WhatsApp Image 2019-11-25 at 15.03.19.jpeg


WhatsApp Image 2019-11-25 at 15.03.37.jpeg