İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Sivas 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

23.10.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
SİVAS 1 NO'LU ŞUBE
11. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

04.11.2018 tarihinde yapılacak olan 11. Olağan Genel Kurulumuzun, seçimle ilgili yasal prosedürün tamamlanması aşamasında yaşanan süreç nedeniyle, Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulunca 11. Olağan Genel Kurulumuzun 04.11.2018 tarihinde yapılamayacağı bildirildiğinden, Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.11.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Örtülüpınar Mahallesi İstasyon Cad. Merkez/Sivas adresinde bulunan Sivas Büyük Hoteli Toplantı Salonunda toplanacaktır.
    
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 17.11.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

GÜNDEM

1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                            SİVAS 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU