İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

İstanbul 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 03.10.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
İSTANBUL 2 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28.10.2018 Pazar günü saat 11.00’de E-5 Karayolu üzeri Kamiloba-Kumburgaz, Büyükçekmece/İstanbul adresinde bulunan Kumburgaz Marin Princess Hoteli Toplantı  Salonunda toplanacaktır.    

Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 04.11.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 
GÜNDEM

1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                         İSTANBUL 2 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU