İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Ankara 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 06.08.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
ANKARA 2 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şubemizin 10.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22.09.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Bayındır Sokak N0:10 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Türk-İş Konferans Salonunda toplanacaktır.
  
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 06.10.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

 
GÜNDEM

1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                          ANKARA 2 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU