İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Kastamonu 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 05.07.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
KASTAMONU 1 NO'LU ŞUBE
11. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Kastamonu 1 No'lu Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18.08.2018 Cumartesi Günü saat 10.00’da Alpaslan Türkeş Bulvarı N0:53 Kastamonu adresinde bulunan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü  Toplantı ve Konferans Salonunda toplanacaktır.
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 01.09.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                       KASTAMONU 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU