İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Adana 1 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 05.07.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
ADANA 1 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Adana 1 No'lu Şubemizin 10.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.08.2018 Pazar Günü saat 10.00’da Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı N0:40 Çukurova / Adana adresinde bulunan Yol-İş Holiday Oteli  Toplantı Salonunda toplanacaktır. 
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 19.08.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.
 

GÜNDEM

1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                            ADANA 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU