İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Kayseri 2 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 25.06.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
KAYSERİ 2 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Kayseri 2 No’lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 22.07.2018 tarihinde Saat 10.00’da Ommer Otel Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No:425 Melikgazi / KAYSERİ adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuzun 22.07.2018 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29.07.2018 günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.  

GÜNDEM
1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                          KAYSERİ 2 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU