İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Konya 1 No'lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

 21.06.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
KONYA 1 NO'LU ŞUBE
11. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Konya 1  No'lu Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15.07.2018 Pazar Günü saat 10.00’da Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:58 Selçuklu - KONYA adresinde bulunan Ramada Otel Toplantı Salonunda toplanacaktır. 
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 22.07.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.  

GÜNDEM
1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                           KONYA 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU