İŞİMİZ EKMEĞİMİZ, İŞ YERİMİZ ONURUMUZDUR...

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

Eskişehir 1 No'lu Şube 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 21.06.2018

İLAN
TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI
ESKİŞEHİR 1 NO'LU ŞUBE
10. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Türkiye Yol-İş Sendikası Eskişehir 1  No'lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 14.07.2018 Cumartesi Günü saat 10.00’da Hoşnudiye Mah. Şahin Caddesi 738. Sokak N0:7 Tepebaşı / Eskişehir adresinde bulunan Divan Express Oteli Toplantı Salonunda toplanacaktır. 
Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 21.07.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

GÜNDEM
1)    Yoklama
2)    Açılış Konuşması
3)    Divan Seçimi
4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti
6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi
7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )
8)    Zorunlu organların Seçimi, (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
9)    Kapanış
İlan olunur.

                                                                                                                                                                                                            T.YOL-İŞ SENDİKASI
                                                                                                                                                                                                       ESKİŞEHİR 1 NO'LU ŞUBE
                                                                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU